Documentation

Index

Constants

View Source
const (
	TypeMacroLen      = 1 + 4 + 4
	TypeCallLen      = 1 + 4 + 4
	TypeDeferLen      = 1
	TypeTransformLen    = 1 + 4*6
	TypeRedrawLen     = 1 + 8
	TypeImageLen      = 1
	TypePaintLen      = 1
	TypeColorLen      = 1 + 4
	TypeLinearGradientLen = 1 + 8*2 + 4*2
	TypeAreaLen      = 1 + 1 + 4*4
	TypePointerInputLen  = 1 + 1 + 1 + 2*4 + 2*4
	TypePassLen      = 1 + 1
	TypeClipboardReadLen  = 1
	TypeClipboardWriteLen = 1
	TypeKeyInputLen    = 1
	TypeKeyFocusLen    = 1
	TypeKeySoftKeyboardLen = 1 + 1
	TypeSaveLen      = 1 + 4
	TypeLoadLen      = 1 + 1 + 4
	TypeAuxLen       = 1
	TypeClipLen      = 1 + 4*4 + 1
	TypeProfileLen     = 1
	TypeCursorLen     = 1 + 1
	TypePathLen      = 1
	TypeStrokeLen     = 1 + 4
)
View Source
const InitialStateID = 0

  InitialStateID is the ID for saving and loading the initial operation state.

  Variables

  This section is empty.

  Functions

  This section is empty.

  Types

  type OpType

  type OpType byte
  const (
  	TypeMacro OpType = iota + firstOpIndex
  	TypeCall
  	TypeDefer
  	TypeTransform
  	TypeInvalidate
  	TypeImage
  	TypePaint
  	TypeColor
  	TypeLinearGradient
  	TypeArea
  	TypePointerInput
  	TypePass
  	TypeClipboardRead
  	TypeClipboardWrite
  	TypeKeyInput
  	TypeKeyFocus
  	TypeKeySoftKeyboard
  	TypeSave
  	TypeLoad
  	TypeAux
  	TypeClip
  	TypeProfile
  	TypeCursor
  	TypePath
  	TypeStroke
  )

  func (OpType) NumRefs

  func (t OpType) NumRefs() int

  func (OpType) Size

  func (t OpType) Size() int

  type StateMask

  type StateMask uint8

   StateMask is a bitmask of state types a load operation should restore.

   const (
   	TransformState StateMask = 1 << iota
   
   	AllState = ^StateMask(0)
   )

   Source Files