Documentation

Index

Constants

const (
	LanguageDefault = "en"
)

Variables

This section is empty.

Functions

This section is empty.

Types

type CommonDiscountData

type CommonDiscountData struct {
	TechnicalTitle string
	StartDate   time.Time
	EndDate    time.Time
	Type      discount.Type
	Status     discount.Status
}

func (CommonDiscountData) Validate

func (d CommonDiscountData) Validate(u entity.User) error

type CommonDocumentData

type CommonDocumentData struct {
	Title   string
	Text   string
	Reason  string
	Type   document.Type
	Language language.Language
	Version  string
	CreatedBy string
}

func (CommonDocumentData) Validate

func (d CommonDocumentData) Validate() error

type CreateFeatureData

type CreateFeatureData struct {
	Name string
	Icon game.Icon
}

type CreateGameData

type CreateGameData struct {
	Title  string  `validate:"required"`
	Slug   string  `validate:"required"`
	Type   game.Type `validate:"required"`
	ParentID *string
}

func (CreateGameData) Validate

func (d CreateGameData) Validate() error

type CreateGameDiscountData

type CreateGameDiscountData struct {
	GameID   string
	DiscountID uint
	Discount  uint
}

type CreateGameLicenseData

type CreateGameLicenseData struct {
	GameID string
	UserID string
}

type CreateGameMediaData

type CreateGameMediaData struct {
	Type media.Type
}

func (*CreateGameMediaData) Validate

func (d *CreateGameMediaData) Validate() error

type CreateGameRevisionL10nData

type CreateGameRevisionL10nData struct {
	GameRevisionID uint
	L10n      []GameRevisionL10nData
}

type CreateGameStorePublishData

type CreateGameStorePublishData struct {
	GameID string
	Body  string
}

type CreateGenreData

type CreateGenreData struct {
	Name string
}

type CreateLanguageData

type CreateLanguageData struct {
	Name string
}

type CreateMediaData

type CreateMediaData struct {
	Type media.Type
}

func (*CreateMediaData) Validate

func (d *CreateMediaData) Validate() error

type CreateOrderData

type CreateOrderData struct {
	GameLicenseID  uint
	UserID      string
	GameID      string
	RegionCurrencyID uint
	ResultAmount   float64
	ResultTax    float64
	ResultSrc    string
}

type CreatePostData

type CreatePostData struct {
	Slug string `validate:"required"`
	Cover string
	L10n []PostL10n
}

type CreateStorefrontData

type CreateStorefrontData struct {
	Name  string
	Blocks []StorefrontBlockData
}

type CreateTagData

type CreateTagData struct {
	Name string
}

type DiscountService

type DiscountService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CommonDiscountData) (*entity.Discount, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateDiscountData) (*entity.Discount, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error
	Start(ctx context.Context, i *entity.Discount) error
	Archive(ctx context.Context, i *entity.Discount) error

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Discount, error)

	GetByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterDiscountData) ([]entity.Discount, error)
	GetCountByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterDiscountData) (int, error)

	// Get list of discounts that could be started
	GetToStart(ctx context.Context) ([]entity.Discount, error)
	GetToArchive(ctx context.Context) ([]entity.Discount, error)
	GetRunning(ctx context.Context) ([]entity.Discount, error)
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/discount_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service DiscountService

type DocumentService

type DocumentService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CommonDocumentData) (*entity.Document, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateDocumentData) (*entity.Document, error)
	Upsert(ctx context.Context, data *UpsertDocumentData) (*entity.Document, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error
	Activate(ctx context.Context, id uint) (*entity.Document, error)

	SignDocumentByUser(ctx context.Context, doc *entity.Document, userID string) (*entity.DocumentSigned, error)

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Document, error)
	GetByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterDocumentData) ([]entity.Document, error)
	GetCountByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterDocumentData) (int, error)

	// GetPDF Document
	GetPDFDocument(ctx context.Context, documentID uint) ([]byte, error)

	GetSignaturesByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterSignatureData) ([]entity.DocumentSignature, error)
	GetCountSignaturesByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterSignatureData) (int, error)
}

type FeatureService

type FeatureService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateFeatureData) (*entity.Feature, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateFeatureData) (*entity.Feature, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error

	GetAll(ctx context.Context) ([]entity.Feature, error)
	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Feature, error)
	GetExistByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Feature, error)
	GetByIDs(ctx context.Context, ids []uint) ([]entity.Feature, error)
	GetByGameRevisionID(ctx context.Context, gameRevisionID uint) ([]entity.Feature, error)

	UpdateFeaturesForGameRevision(ctx context.Context, gameRevision *entity.GameRevision, featureIDs []uint) error
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/feature_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service FeatureService

type GameDiscountService

type GameDiscountService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateGameDiscountData) (*entity.GameDiscount, error)
	Delete(ctx context.Context, packageID string, discountID uint) error

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.GameDiscount, error)
	GetByDiscountID(ctx context.Context, discountID uint) ([]entity.GameDiscount, error)
	GetByGameID(ctx context.Context, gameID string) ([]entity.GameDiscount, error)
}

type GameLicenseService

type GameLicenseService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateGameLicenseData) (*entity.GameLicense, error)

	GetByUserID(ctx context.Context, userID string) ([]entity.GameLicense, error)
	GetByGameID(ctx context.Context, gameID string) ([]entity.GameLicense, error)
	GetByGameIDAndUserID(ctx context.Context, gameID, userID string) (*entity.GameLicense, error)
}

type GameRevisionL10nData

type GameRevisionL10nData struct {
	LanguageID         uint
	Summary           *string
	Description         *string
	CoverWideSliderMediaID   *uint
	CoverVerticalMediaID    *uint
	CoverHorizontalMediaID   *uint
	CoverHorizontalSmallMediaID *uint
	CoverLargeSingleMediaID   *uint
	CoverCatalogMediaID     *uint
	CoverIconMediaID      *uint
	Trailers          []string
	ScreenshotMediaIDs     []uint
	DescriptionMediaIDs     []uint
}

type GameRevisionL10nService

type GameRevisionL10nService interface {

	//GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.GameRevisionL10n, error)
	GetByGameRevisionID(ctx context.Context, revisionID uint) ([]entity.GameRevisionL10n, error)
	UpdateForGameRevision(ctx context.Context, rev *entity.GameRevision, data []GameRevisionL10nData) error
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/game_revision_l10n_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service GameRevisionL10nService

type GameRevisionPriceData

type GameRevisionPriceData struct {
	RegionCurrencyID uint
	BaseAmount    float64
	FinalAmount   float64
	Discount     uint
	Discounts    []uint
}

type GameRevisionPriceService

type GameRevisionPriceService interface {
	GetByRevision(ctx context.Context, rev *entity.GameRevision) ([]entity.GameRevisionPrice, error)
	GetByRevisionAndRegionCurrencyID(ctx context.Context, rev *entity.GameRevision, regionCurrencyID uint) (*entity.GameRevisionPrice, error)
	GetByDiscountID(ctx context.Context, discountID uint) ([]entity.GameRevisionPrice, error)

	UpdateForGameRevision(ctx context.Context, rev *entity.GameRevision, prices []GameRevisionPriceData) error
	UpdateMultiple(ctx context.Context, prices []entity.GameRevisionPrice) error
}

type GameRevisionService

type GameRevisionService interface {
	Update(ctx context.Context, data *UpdateGameRevisionData) (*entity.GameRevisionEx, error)

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.GameRevisionEx, error)
	GetDraftByGame(ctx context.Context, game *entity.Game) (*entity.GameRevisionEx, error)
	GetDraftByGameID(ctx context.Context, gameID string) (*entity.GameRevision, error)
	GetLastByGameIDs(ctx context.Context, gameIDs []string) ([]entity.GameRevisionEx, error)
	GetLastPublishedByGame(ctx context.Context, game *entity.Game) (*entity.GameRevisionEx, error)
	GetByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterGameRevisionData) ([]entity.GameRevisionEx, error)
	GetCountByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterGameRevisionData) (int, error)
	IsGamesPublished(ctx context.Context, ids []string) error
}

type GameService

type GameService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateGameData) (*entity.Game, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateGameData) (*entity.GameEx, error)
	Delete(ctx context.Context, id string) error
	Publish(ctx context.Context, id string) error

	GetByID(ctx context.Context, id string) (*entity.Game, error)
	GetBySKU(ctx context.Context, sku string) (*entity.Game, error)
	GetByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterGameData) ([]entity.Game, error)

	GetExByID(ctx context.Context, id string) (*entity.GameEx, error)
	GetExBySlug(ctx context.Context, slug string) (*entity.GameEx, error)
	GetExByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterGameData) ([]entity.GameEx, error)

	GetExLastPublishedByID(ctx context.Context, id string) (*entity.GameEx, error)
	GetExLastPublishedBySKU(ctx context.Context, sku string) (*entity.GameEx, error)

	GetCountByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterGameData) (int, error)
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/game_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service GameService

type GameStorePublishService

type GameStorePublishService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateGameStorePublishData) (*entity.GameStorePublish, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateGameStorePublishData) (*entity.GameStorePublish, error)
}

type GenreService

type GenreService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateGenreData) (*entity.Genre, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateGenreData) (*entity.Genre, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error

	GetAll(ctx context.Context) ([]entity.Genre, error)
	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Genre, error)
	GetExistByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Genre, error)
	GetByIDs(ctx context.Context, ids []uint) ([]entity.Genre, error)
	GetByGameRevisionID(ctx context.Context, gameRevisionID uint) ([]entity.Genre, error)

	UpdateGenresForGameRevision(ctx context.Context, gameRevision *entity.GameRevision, genreIDs []uint) error
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/genre_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service GenreService

type GetByFilterDiscountData

type GetByFilterDiscountData struct {
	UserId    uint
	OnlyPublished bool
	Type     *discount.Type
	Limit     int
	Offset    int
}

type GetByFilterDocumentData

type GetByFilterDocumentData struct {
	IDs      *[]uint
	OnlyActivated bool
	OrderType   enum.SortOrderType
	Limit     int
	Offset    int
}

type GetByFilterGameData

type GetByFilterGameData struct {
	GameIDs    *[]string
	OwnerID    string
	ParentSlug  string
	Title     string
	OnlyPublished bool
	OnlyUserGames string
	GenreIDs   []uint
	FeatureIDs  []uint
	Languages   []string
	Platforms   []game.Platform
	OrderType   enum.SortOrderType
	OrderBy    enum.SortOrderColumn
	Limit     int
	Offset    int
}

type GetByFilterGameRevisionData

type GetByFilterGameRevisionData struct {
	OwnerID    string
	ParentID   string
	Title     string
	OnlyPublished bool
	OnlyUserGames string
	GenreIDs   []uint
	FeatureIDs  []uint
	Languages   []string
	Platforms   []game.Platform
	OrderType   enum.SortOrderType
	OrderBy    enum.SortOrderColumn
	Limit     int
	Offset    int
}

type GetByFilterMediaData

type GetByFilterMediaData struct {
	IsUploaded  *bool
	CreatedBefore *time.Time
	Limit     int
	Offset    int
}

type GetByFilterOrderData

type GetByFilterOrderData struct {
	UserID string
	Limit int
	Offset int
}

type GetByFilterPostData

type GetByFilterPostData struct {
	Language   string
	OrderType   enum.SortOrderType
	OrderBy    enum.SortOrderColumn
	OnlyPublished bool
	Limit     int
	Offset    int
}

type GetByFilterSignatureData

type GetByFilterSignatureData struct {
	UserID *string
	Limit int
	Offset int
}

type GetByFilterStorefrontData

type GetByFilterStorefrontData struct {
	Offset int
	Limit int
}

type GetUserDocumentsData

type GetUserDocumentsData struct {
	UserID  string
	OrderType enum.SortOrderType
	Limit   uint
	Offset  uint
}

type LanguageService

type LanguageService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateLanguageData) (*entity.Language, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateLanguageData) (*entity.Language, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Language, error)
	GetByLanguage(ctx context.Context, lng string) (*entity.Language, error)
	GetByLanguageOrDefault(ctx context.Context, lng string) (*entity.Language, error)
	GetExistByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Language, error)
	GetByIDs(ctx context.Context, ids []uint) ([]entity.Language, error)
	GetAll(ctx context.Context) ([]entity.Language, error)
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/language_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service LanguageService

type LocalizationData

type LocalizationData struct {
	LanguageID uint
	Interface bool
	Audio   bool
	Subtitles bool
}

type LocalizationService

type LocalizationService interface {
	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Localization, error)
	GetExistByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Localization, error)
	GetByIDs(ctx context.Context, ids []uint) ([]entity.Localization, error)
	GetByGameRevisionID(ctx context.Context, gameRevisionID uint) ([]entity.Localization, error)

	GetAvailableLanguages(ctx context.Context) ([]entity.LocalizationLanguage, error)
	UpdateLocalizationsForGameRevision(ctx context.Context, gameRevision *entity.GameRevision, localizations []LocalizationData) error
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/localization_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service LocalizationService

type MediaParser

type MediaParser interface {
	ParseMedia(text []byte) ([]string, error)
	Unique([]string) []string
}

type MediaService

type MediaService interface {
	CreateGame(ctx context.Context, data *CreateGameMediaData) (*entity.Media, error)
	UploadGame(ctx context.Context, data *UploadGameMediaData) (*entity.Media, error)

	Upload(ctx context.Context, data *UploadMediaData) (*entity.Media, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Media, error)
	GetByIDs(ctx context.Context, ids []uint) ([]entity.Media, error)
	GetByFilePath(ctx context.Context, path []string) ([]entity.Media, error)

	GetByFilter(ctx context.Context, filter GetByFilterMediaData) ([]entity.Media, error)

	IsUsed(ctx context.Context, mediaID uint) (bool, error)
}

type OrderService

type OrderService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateOrderData) (*entity.Order, error)

	GetByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterOrderData) ([]entity.Order, error)
}

type PostL10n

type PostL10n struct {
	LanguageID uint
	Title   string `validate:"required"`
	Summary  string `validate:"required,lte=5"`
	Body    string
}

type PostService

type PostService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreatePostData) (*entity.PostEx, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdatePostData) (*entity.PostEx, error)
	Upsert(ctx context.Context, data *UpsertPostData) (*entity.PostEx, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error
	Publish(ctx context.Context, id uint) error
	Draft(ctx context.Context, id uint) error

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Post, error)
	GetExByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.PostEx, error)
	GetExByIDWithLanguage(ctx context.Context, id, lngID uint) (*entity.PostEx, error)

	// GetExBySlug returns PostEx by slug
	GetExBySlug(ctx context.Context, slug string) (*entity.PostEx, error)
	GetExBySlugWithLanguage(ctx context.Context, slug string, lngID uint) (*entity.PostEx, error)

	// GetExByFilter returns posts founded by filter
	GetExByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterPostData) ([]entity.PostEx, error)
	GetExByFilterWithLanguage(ctx context.Context, data *GetByFilterPostData, lngID uint) ([]entity.PostEx, error)

	// GetCountByFilter returns count games founded by filter
	GetCountByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterPostData) (int, error)
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/post_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service PostService

type PricingConversionData

type PricingConversionData struct {
	CurrencyID uint
	Amount   float64
}

type PricingService

type PricingService interface {
	RecommendedConversion(ctx context.Context, data PricingConversionData) ([]entity.Price, error)
	RecommendedSteam(ctx context.Context, data PricingSteamData) ([]entity.Price, error)
}

type PricingSteamData

type PricingSteamData struct {
	CurrencyID uint
	Amount   float64
}

type RatingData

type RatingData struct {
	Agency          game_rating.Agency
	Rating          game_rating.Rating
	Descriptors       []game_rating.Descriptor
	DisplayOnlineNotice   bool
	DisplayOnlineMusicNotice bool
	ShowAgeRestrict     bool
	AgeRestrictYears     *uint
}

func (RatingData) Validate

func (d RatingData) Validate() error

type RatingService

type RatingService interface {
	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Rating, error)
	GetExistByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Rating, error)
	GetByIDs(ctx context.Context, ids []uint) ([]entity.Rating, error)
	GetByGameRevisionID(ctx context.Context, gameRevisionID uint) ([]entity.Rating, error)

	UpdateRatingsForGameRevision(ctx context.Context, gameRevision *entity.GameRevision, ratings []RatingData) error
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/rating_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service RatingService

type RegionCurrencyService

type RegionCurrencyService interface {
	Update(ctx context.Context, id uint, isActiveForUsers, isActiveForDevelopers *bool) (*entity.RegionCurrency, error)

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.RegionCurrency, error)
	GetByCode(ctx context.Context, code string) (*entity.RegionCurrency, error)
	GetByRegionAndCurrencyCodes(ctx context.Context, regionCode, currencyCode string) (*entity.RegionCurrency, error)
	GetAll(ctx context.Context) ([]entity.RegionCurrency, error)
	GetActiveForUsers(ctx context.Context) ([]entity.RegionCurrency, error)
	GetActiveForDevelopers(ctx context.Context) ([]entity.RegionCurrency, error)
}

type RequirementsSet

type RequirementsSet struct {
	OS    string `validate:"required,min=1,max=50"`
	CPU    string `validate:"required,min=1,max=50"`
	GPU    string `validate:"required,min=1,max=50"`
	DirectX  uint
	DiskSpace uint `validate:"required,min=1"`
	RAM    uint `validate:"required,min=1"`
	Other   string
}

func (RequirementsSet) Validate

func (s RequirementsSet) Validate() error

type ReviewData

type ReviewData struct {
	PressName string `validate:"required"`
	Link   string `validate:"required"`
	Quote   string `validate:"required"`
	Score   string
}

func (ReviewData) Validate

func (d ReviewData) Validate() error

type ReviewService

type ReviewService interface {
	GetByGameRevisionID(ctx context.Context, gameRevisionID uint) ([]entity.Review, error)
	UpdateReviewsForGameRevision(ctx context.Context, gameRevision *entity.GameRevision, reviews []ReviewData) error
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/review_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service ReviewService

type SettingsService

type SettingsService interface {
	Get(ctx context.Context) (*entity.Settings, error)
}
type SocialLink struct {
	Type game_social_link.Type
	URL string
}

func (SocialLink) Validate

func (d SocialLink) Validate() error

type StorefrontBlockData

type StorefrontBlockData struct {
	Type  storefront_block.Type
	Title  storefront_block.Title
	Filter string
	GameIDs []string
}

type StorefrontService

type StorefrontService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateStorefrontData) (*entity.Storefront, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateStorefrontData) (*entity.Storefront, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error
	Activate(ctx context.Context, id uint) error

	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Storefront, error)
	GetByFilter(ctx context.Context, data *GetByFilterStorefrontData) ([]entity.Storefront, error)
	GetActive(ctx context.Context) (*entity.Storefront, error)
	GetCountByFilter(ctx context.Context) (int, error)
}

type SystemRequirements

type SystemRequirements struct {
	Platform  game.Platform  `validate:"required"`
	Minimal   RequirementsSet `validate:"required"`
	Recommended RequirementsSet `validate:"required"`
}

func (SystemRequirements) Validate

func (s SystemRequirements) Validate() error

type TagService

type TagService interface {
	Create(ctx context.Context, data *CreateTagData) (*entity.Tag, error)
	Update(ctx context.Context, data *UpdateTagData) (*entity.Tag, error)
	Delete(ctx context.Context, id uint) error

	GetAll(ctx context.Context) ([]entity.Tag, error)
	GetByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Tag, error)
	GetExistByID(ctx context.Context, id uint) (*entity.Tag, error)
	GetByIDs(ctx context.Context, ids []uint) ([]entity.Tag, error)
	GetByGameRevisionID(ctx context.Context, gameRevisionID uint) ([]entity.Tag, error)

	UpdateTagsForGameRevision(ctx context.Context, gameRevision *entity.GameRevision, tagIDs []uint) error
}

go:generate mockgen -destination=../mocks/tag_service.go -package=mocks github.com/qilin/crm-api/internal/domain/service TagService

type UpdateDiscountData

type UpdateDiscountData struct {
	ID uint
	CommonDiscountData
}

func (UpdateDiscountData) Validate

func (d UpdateDiscountData) Validate(u entity.User) error

type UpdateDocumentData

type UpdateDocumentData struct {
	ID uint
	CommonDocumentData
}

func (UpdateDocumentData) Validate

func (d UpdateDocumentData) Validate() error

type UpdateFeatureData

type UpdateFeatureData struct {
	ID  uint
	Name string
	Icon game.Icon
}

type UpdateGameData

type UpdateGameData struct {
	ID          string `validate:"required"`
	Title        *string
	Slug         *string
	License       *string
	Developer      *string
	Publisher      *string
	Tags         *[]uint
	Features       *[]uint
	Genres        *[]uint
	PlayTime       *uint
	ReleaseDateCountDown *bool
	Platforms      *game.PlatformArray
	ReleaseDate     *time.Time

	SocialLinks    *[]SocialLink
	SystemRequirements *[]SystemRequirements
	Localizations   *[]LocalizationData
	Ratings      *[]RatingData
	Reviews      *[]ReviewData
	L10n        *[]GameRevisionL10nData
	Prices       *[]GameRevisionPriceData
}

func (UpdateGameData) Validate

func (d UpdateGameData) Validate() error

type UpdateGameRevisionData

type UpdateGameRevisionData struct {
	ID    uint
	License  *string
	Developer *string
	Publisher *string
	PlayTime *uint

	ReleaseDate     *time.Time
	ReleaseDateCountDown *bool

	Status       *game_revision.Status
	Platforms     *game.PlatformArray
	SocialLinks    *[]SocialLink
	SystemRequirements *[]SystemRequirements
	Localizations   *[]LocalizationData
	Rating       *[]RatingData
	Reviews      *[]ReviewData
	Prices       *[]GameRevisionPriceData
	L10n        *[]GameRevisionL10nData

	Tags   *[]uint
	Features *[]uint
	Genres  *[]uint
}

type UpdateGameRevisionL10nData

type UpdateGameRevisionL10nData struct {
	GameRevisionID uint
	L10n      []GameRevisionL10nData
}

type UpdateGameStorePublishData

type UpdateGameStorePublishData struct {
	ID   uint
	Status game_publish.Status
}

type UpdateGenreData

type UpdateGenreData struct {
	ID  uint
	Name string
}

type UpdateLanguageData

type UpdateLanguageData struct {
	ID  uint
	Name string
}

type UpdatePostData

type UpdatePostData struct {
	ID  uint
	Slug string `validate:"required"`
	Cover string
	L10n []PostL10n
}

type UpdateStorefrontData

type UpdateStorefrontData struct {
	ID   uint
	Name  string
	Blocks []StorefrontBlockData
}

type UpdateTagData

type UpdateTagData struct {
	ID  uint
	Name string
}

type UploadGameMediaData

type UploadGameMediaData struct {
	ID  uint
	Image []byte
}

type UploadMediaData

type UploadMediaData struct {
	Type media.Type
	Image []byte
}

type UpsertDocumentData

type UpsertDocumentData struct {
	ID *uint
	CommonDocumentData
}

func (UpsertDocumentData) Validate

func (d UpsertDocumentData) Validate() error

type UpsertPostData

type UpsertPostData struct {
	ID   *uint
	Slug  string
	Cover  string
	Content []PostL10n
}

func (UpsertPostData) Validate

func (d UpsertPostData) Validate() error

type UserInfoDownloadService

type UserInfoDownloadService interface {
	RequestAccountInfo(ctx context.Context, userID entity.UserID) (*entity.UserInfoDownload, error)
	GetRequestState(ctx context.Context, userID entity.UserID) (*entity.UserInfoDownload, error)
}

UserInfoDownloadService is responsible for retrieving personal data by user request

type UserService

type UserService interface {
	GetByID(ctx context.Context, externalID string) (*entity.User, error)
}