smartbank

command module
v0.0.0-...-ea17e6b Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

Go to latest
Published: Jun 26, 2016 License: MIT Imports: 17 Imported by: 0

README

smartbank CSV exporter

status

Project is complete and works for current version of www.banksmart.pl However it was tested only with standard and savings accounts in PLN.

polska wersja

Ten program służy do eksportu danych z www.banksmart.pl do formatu CSV. Powstał w celu, aby nie wykonywać tego ręcznie dla każdego okresu.

Ponieważ przetwarza istotne dane dostępu do konta, jest udostępniony w postaci źródeł.

Instrukcja instalacji go jest tutaj: https://golang.org/dl/ następnie wystarczy wykonać:

go get -u github.com/Komosa/smartbank a następnie można uruchomić program.

Jako wynik powstanie plik output.csv

Documentation

The Go Gopher

There is no documentation for this package.

Jump to

Keyboard shortcuts

? : This menu
/ : Search site
f or F : Jump to
y or Y : Canonical URL