unaswrappergo

package module
Version: v0.0.0-...-0ac47ff Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

Go to latest
Published: Aug 27, 2021 License: MIT Imports: 11 Imported by: 0

README

Unas API wrapper lib for Golang

Coverage Status

This is an unofficial API wrapper lib for Unas webshop written for Golang. The main goal is to make programming stuff using Unas API more convinient.

Contributions

Big thanks to @ondrejoa for helping me in this.

Maintenance

The largest part of the codebase was written in 2021 summer. We cannot guarantee the correct operation in case of an API update. Feel free to contribute and keep the code up to date.

Code documentation

Unas API has an often poor so we can't figure out some minor stuff either 😕

Usable API requests

Endpoint Support
AuthwithAPIKey ✔️
AuthwithPass ✔️
GetNewsletter
SetNewsletter
GetProduct
SetProduct
GetProductDB
SetProductDB
GetOrder
SetOrder
GetStock
SetStock
GetCategory
SetCategory
GetCustomer
SetCustomer
CheckCustomer
GetScriptTag
SetScriptTag
GetPage
SetPage
GetPageContent
SetPageContent
GetStorage
SetStorage
GetProductParameter
SetProductParameter
GetAutomatism
SetAutomatism
GetNewsletter
SetNewsletter

Documentation

Index

Constants

View Source
const (
	LoginEndPoint    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/login"
	GetNewsletter    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getNewsletter"
	SetNewsletter    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setNewsletter"
	GetProduct     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getProduct"
	SetProduct     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setProduct"
	GetProductDB    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getProductDB"
	SetProductDB    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setProductDB"
	GetOrder      endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getOrder"
	SetOrder      endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setOrder"
	GetStock      endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getStock"
	SetStock      endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setStock"
	GetCategory     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getCategory"
	SetCategory     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setCategory"
	GetCustomer     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getCustomer"
	SetCustomer     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setCustomer"
	CheckCustomer    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/checkCustomer"
	GetScriptTag    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getScriptTag"
	SetScriptTag    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setScriptTag"
	GetPage       endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getPage"
	SetPage       endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setPage"
	GetPageContent   endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getPageContent"
	SetPageContent   endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setPageContent"
	GetStorage     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getStorage"
	SetStorage     endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setStorage"
	GetProductParameter endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getProductParameter"
	SetProductParameter endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setProductParameter"
	GetAutomatism    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/getAutomatism"
	SetAutomatism    endpointEnumType = "https://api.unas.eu/shop/setAutomatism"
)
View Source
const (
	StatusBaseNotActive statusBaseEnum = iota
	StatusBaseActive
	StatusBaseActiveNew
	StatusBaseActiveNotBuyable
)
View Source
const (
	ContentTypeMinimal = "minimal"
	ContentTypeShort  = "short"
	ContentTypeNormal = "normal"
	ContentTypeFull  = "full"
)

Variables

This section is empty.

Functions

This section is empty.

Types

type Auth

type Auth struct {
	Username   string `xml:"Username"`
	PasswordCrypt string `xml:"PasswordCrypt"`
	ShopID    string `xml:"ShopId"`
	AuthCode   string `xml:"AuthCode"`
}

Auth Struct for login with user:pass

type ContentParamList

type ContentParamList []string

func (ContentParamList) MarshalXML

func (contentParam ContentParamList) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*ContentParamList) UnmarshalXML

func (contentParam *ContentParamList) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

type GetNewsletterParams

type GetNewsletterParams struct {
	Type   string    `xml:"Params>Type,omitempty"`
	Auth   string    `xml:"Params>Auth,omitempty"` //TODO bool
	TimeStart UnasTimeStamp `xml:"Params>TimeStart,omitempty"`
	TimeEnd  UnasTimeStamp `xml:"Params>TimeEnd,omitempty"`
}

GetNewsletterParams Params to set for querying newsletter subscribers https://unas.hu/tudastar/api/newsletter#getnewsletter-keres

type GetProductDBParameters

type GetProductDBParameters struct {
	Format       string `xml:"Format,omitempty"`
	Compress      string `xml:"Compress,omitempty"`
	LimitStart     string `xml:"LimitStart,omitempty"`
	LimitNum      string `xml:"LimitNum,omitempty"`
	Category      string `xml:"Category,omitempty"`
	Lang        string `xml:"Lang,omitempty"`
	GetName       string `xml:"GetName,omitempty"`
	GetStatus      string `xml:"GetStatus,omitempty"`
	GetPrice      string `xml:"GetPrice,omitempty"`
	GetPriceSale    string `xml:"GetPriceSale,omitempty"`
	GetPriceSpecial   string `xml:"GetPriceSpecial,omitempty"`
	GetCategory     string `xml:"GetCategory,omitempty"`
	GetDescriptionShort string `xml:"GetDescriptionShort,omitempty"`
	GetDescriptionLong string `xml:"GetDescriptionLong,omitempty"`
	GetLink       string `xml:"GetLink,omitempty"`
	GetMinQty      string `xml:"GetMinQty,omitempty"`
	GetStock      string `xml:"GetStock,omitempty"`
	GetUnit       string `xml:"GetUnit,omitempty"`
	GetAlterUnit    string `xml:"GetAlterUnit,omitempty"`
	GetWeight      string `xml:"GetWeight,omitempty"`
	GetPoint      string `xml:"GetPoint,omitempty"`
	GetParam      string `xml:"GetParam,omitempty"`
	GetData       string `xml:"GetData,omitempty"`
	GetAttach      string `xml:"GetAttach,omitempty"`
	GetPack       string `xml:"GetPack,omitempty"`
	GetVariant     string `xml:"GetVariant,omitempty"`
	GetAlterCategory  string `xml:"GetAlterCategory,omitempty"`
	GetImage      string `xml:"GetImage,omitempty"`
	GetURL       string `xml:"GetURL,omitempty"`
	GetExport      string `xml:"GetExport,omitempty"`
	GetOrder      string `xml:"GetOrder,omitempty"`
	GetExplicit     string `xml:"GetExplicit,omitempty"`
	GetOnlineContent  string `xml:"GetOnlineContent,omitempty"`
	GetSEO       string `xml:"GetSeo,omitempty"`
	GetType       string `xml:"GetType,omitempty"`
	GetImageConnect   string `xml:"GetImageConnect,omitempty"`
	GetDiscount     string `xml:"GetDiscount,omitempty"`
	GetUnitStep     string `xml:"GetUnitStep,omitempty"`
	GetShipping     string `xml:"GetShipping,omitempty"`
	GetPayment     string `xml:"GetPayment,omitempty"`
	GetCustomerGroup  string `xml:"GetCustomerGroup,omitempty"`
	GetAddModDate    string `xml:"GetAddModDate,omitempty"`
	GetService     string `xml:"GetService,omitempty"`
}

Parameters required for GetProductDB request, more info at: https://unas.hu/tudastar/api/product#getproductdb-keres

type GetProductRequestParams

type GetProductRequestParams struct {
	StatusBase  *statusBaseEnum `xml:"StatusBase,omitempty"`  // termék alap státusza; 0 – nem aktív; 1 – aktív; 2 – aktív, új; 3 – aktív, nem vásárolható;
	ID      string      `xml:"Id,omitempty"`      // termék egyedi azonosítója, ha ezt megadtad, akkor az Sku értéket figyelmen kívül hagyjuk
	Sku     string      `xml:"Sku,omitempty"`     // termék cikkszáma
	Parent    string      `xml:"Parent,omitempty"`    // típus összevonás esetén ezen alap típushoz tartozó termékek listázása
	TimeStart  *UnasTimeStamp  `xml:"TimeStart,omitempty"`  // unix timestamp, ezen időpont után módosult termékek listázása
	TimeEnd   *UnasTimeStamp  `xml:"TimeEnd,omitempty"`   // unix timestamp, ezen időpont előtt módosult termékek listázása
	DateStart  *UnasDate    `xml:"DateStart,omitempty"`  // YYYY.MM.DD formátum, ezen dátum után módosult termékek listázása
	DateEnd   *UnasDate    `xml:"DateEnd,omitempty"`   // YYYY.MM.DD formátum, ezen dátum előtt módosult termékek listázása
	ContentType string      `xml:"ContentType,omitempty"` // azt határozhatod meg, hogy milyen adatok jelenjenek meg egy termékről, négy szint közül választhatsz: minimal - gyors adatlekérés, minimális termék adatokkal; short - szűkített lista, bővített törzsadatokkal; normal - normál lista a leggyakrabban használt adatokkal (alapértelmezett); full – teljes lista minden termék adattal (csak valódi szükség esetén használandó)
	ContentParam ContentParamList `xml:"ContentParam,omitempty"` // "full" lekérés esetén vesszővel elválasztva megadhatók paraméter azonosítók, így szűkíthető a lekérendő paraméter értékek köre
	LimitStart  string      `xml:"LimitStart,omitempty"`  // Ha nem az összes terméket szeretnéd letölteni, akkor itt adhatod meg, hogy hányadik terméktől induljon a letöltés, pozitív egész szám, csak a LimitNum paraméterrel együtt használható.
	LimitNum   string      `xml:"LimitNum,omitempty"`   // Ha nem az összes terméket szeretnéd letölteni, akkor itt adhatod meg, hogy hány termék kerüljön letöltésre.
}

type NewsletterSubscriber

type NewsletterSubscriber struct {
	Email   string    `xml:"Email,omitempty"`
	Type    string    `xml:"Type,omitempty"`
	Time    UnasTimeStamp `xml:"Time,omitempty"`
	Name    string    `xml:"Name,omitempty"`
	Address  string    `xml:"Address,omitempty"`
	Lang    string    `xml:"Lang,omitempty"`
	Authorized string    `xml:"Authorized,omitempty"` //TODO bool
}

NewsletterSubscriber One subscriber of the newsletter

type Product

type Product struct {
	Action       string           `xml:"Action,omitempty"`
	State        string           `xml:"State"`
	Id         string           `xml:"ID"`
	Sku         string           `xml:"Sku"`
	SkuNew       string           `xml:"SkuNew,omitempty"`
	History       []ProductEventType     `xml:"History>Event,omitempty"`
	Statuses      []ProductStatusType    `xml:"Statuses>Status,omitempty"`
	NoList       bool            `xml:"NoList,omitempty"`
	Inquire       bool            `xml:"Inquire,omitempty"`
	CustDiscountDisable bool            `xml:"CustDiscountDisable,omitempty"`
	Explicit      bool            `xml:"Explicit,omitempty"`
	Export       *ProductExportType     `xml:"Export,omitempty"`
	PublicInterval   *ProductPublicIntervalType `xml:"PublicInterval,omitempty"`
	Name        string           `xml:"Name,omitempty"`
	Unit        string           `xml:"Unit,omitempty"`
	MinimumQty     string           `xml:"MinimumQty,omitempty"`
	MaximumQty     string           `xml:"MaximumQty,omitempty"`
	AlertQty      *uint64          `xml:"AlertQty,omitempty"`
	UnitStep      string           `xml:"UnitStep,omitempty"`
	AlterUnit      *ProductAlterUnitType   `xml:"AlterUnit,omitempty"`
	Weight       *float64          `xml:"Weight,omitempty"`
	Point        *uint64          `xml:"Point,omitempty"`
	BuyableWithPoint  *string          `xml:"BuyableWithPoint,omitempty"`
	Description     *ProductDescriptionType  `xml:"Description,omitempty"`
	Prices       []ProductPriceType     `xml:"Prices>Price,omitempty"`
	Categories     []ProductCategoryType   `xml:"Categories>Category,omitempty"`
	Url         *string          `xml:"Url,omitempty"`
	SefUrl       *string          `xml:"SefUrl,omitempty"`
	Images       *ProductImagesType     `xml:"Images,omitempty"`
	Variants      []ProductVariantType    `xml:"Variants>Variant,omitempty"`
	Datas        []ProductDataType     `xml:"Datas>Data,omitempty"`
	Params       []ProductParamType     `xml:"Params>Param,omitempty"`
}

type ProductAlterUnitType

type ProductAlterUnitType struct {
	Quantity uint64 `xml:"Qty"`
	Unit   string `xml:"Unit"`
}

type ProductCategoryType

type ProductCategoryType struct {
	Type string `xml:"Type"`
	ID  string `xml:"Id"`
	Name string `xml:"Name"`
}

type ProductDataType

type ProductDataType struct {
	Id  uint64 `xml:"Id"`
	Name string `xml:"Name"`
	Value string `xml:"Value"`
}

type ProductDescriptionType

type ProductDescriptionType struct {
	Short string `xml:"Short"`
	Long string `xml:"Long"`
}

type ProductEventType

type ProductEventType struct {
	Action string `xml:"Action"`
	Time  string `xml:"Time"`
	Sku  string `xml:"Sku"`
	SkuOld string `xml:"SkuOld,omitempty"`
}

type ProductExportType

type ProductExportType struct {
	Status  bool   `xml:"Status"` // Engedélyezve(1) vagy Tiltva(0)
	Forbidden []string `xml:"Forbidden>Format"`
}

type ProductImageImportType

type ProductImageImportType struct {
	Url   string `xml:"Url"`
	Encoded string `xml:"Encoded"`
}

type ProductImageType

type ProductImageType struct {
	Type   string         `xml:"Type,omitempty"`
	Id    *uint64         `xml:"Id,omitempty"`
	SefUrl  string         `xml:"SefUrl,omitempty"`
	FileName string         `xml:"FileName,omitempty"`
	Alt   string         `xml:"Alt,omitempty"`
	Import  *ProductImageImportType `xml:"Import,omitempty"`
}

type ProductImagesType

type ProductImagesType struct {
	DefaultFilename string       `xml:"DefaultFilename,omitempty"`
	DefaultAlt   string       `xml:"DefaultAlt,omitempty"`
	Og       *uint64      `xml:"OG,omitempty"`
	Version     string       `xml:"Version,omitempty"`
	Image      []ProductImageType `xml:"Image,omitempty"`
}

type ProductParamType

type ProductParamType struct {
	Id   string `xml:"Id,omitempty"`
	Type  string `xml:"Type,omitempty"`
	Name  string `xml:"Name,omitempty"`
	Group string `xml:"Group,omitempty"`
	Value string `xml:"Value,omitempty"`
	Before string `xml:"Before,omitempty"`
	After string `xml:"After,omitempty"`
}

type ProductPriceType

type ProductPriceType struct {
	Type   string  `xml:"Type"`
	Area   string  `xml:"Area,omitempty"`
	AreaName string  `xml:"AreaName,omitempty"`
	Group   string  `xml:"Group,omitempty"`
	GroupName string  `xml:"GroupName,omitempty"`
	Net    float64 `xml:"Net"`
	Gross   float64 `xml:"Gross"`
	Start   *string `xml:"Start,omitempty"` // TODO: sajat tipus
	End    *string `xml:"End,omitempty"`  // TODO: sajat tipus
	SaleNet  *float64 `xml:"SaleNet,omitempty"`
	SaleGross *float64 `xml:"SaleGross,omitempty"`
	SaleStart *string `xml:"SaleStart,omitempty"`
	SaleEnd  *string `xml:"SaleEnd,omitempty"`
	Percent  *string `xml:"Percent,omitempty"`
}

type ProductPublicIntervalType

type ProductPublicIntervalType struct {
	Start string `xml:"Start,omitempty"` // TODO: format miatt kulon tipus
	End  string `xml:"End,omitempty"`  // TODO: format miatt kulon tipus
}

type ProductStatusType

type ProductStatusType struct {
	Type string     `xml:"Type"`
	Id  string     `xml:"Id,omitempty"`
	Name string     `xml:"Name,omitempty"`
	Value statusBaseEnum `xml:"Value"`
}

type ProductVariantType

type ProductVariantType struct {
	Name  string          `xml:"Name"`
	Values []ProductVariantValueType `xml:"Values>Value,omitempty"`
}

type ProductVariantValueType

type ProductVariantValueType struct {
	Name    string  `xml:"Name"`
	ExtraPrice *float64 `xml:"ExtraPrice,omitempty"`
}

type SetNewsletterSubscriberParams

type SetNewsletterSubscriberParams struct {
	Action string `xml:"Action,omitempty"`
	Email string `xml:"Email,omitempty"`
	Name  string `xml:"Name,omitempty"`
}

type SetNewsletterSubscriberStatus

type SetNewsletterSubscriberStatus struct {
	Action string `xml:"Action,omitempty"`
	Email string `xml:"Email,omitempty"`
	Name  string `xml:"Name,omitempty"`
	Status string `xml:"Status,omitempty"`
}

type SetProductDBParams

type SetProductDBParams struct {
	URL   string `xml:"Url"`
	DB   string `xml:"DB"`
	DelType string `xml:"DelType"`
	Lang  string `xml:"Lang"`
}

Request params for SetProductDB request, where an URL can be set for import, more info at: https://unas.hu/tudastar/api/product#setproductdb-keres

type SetProductDBResponse

type SetProductDBResponse struct {
	ModifiedProducts uint64           `xml:"setProductDB>Ok>Modify,omitempty"`
	AddedProducts  uint64           `xml:"setProductDB>Ok>Add,omitempty"`
	DeletedProducts uint64           `xml:"setProductDB>Ok>Delete,omitempty"`
	Errors      SetProductDBResponseErrors `xml:"setProductDB>Error,omitempty"`
}

Response from a SetProductDB request that contains logs from the result of the import, more info at: https://unas.hu/tudastar/api/product#setproductdb-valasz

type SetProductDBResponseErrors

type SetProductDBResponseErrors struct {
	UnknownColumns  uint64 `xml:"UnknownColumns,omitempty"`
	FaultyProducts  uint64 `xml:"FaultyProducts,omitempty"`
	SKU_Duplicity   uint64 `xml:"SKU_Duplicity,omitempty"`
	NewProductFewData uint64 `xml:"NewProductFewData,omitempty"`
	LimitError    uint64
}

type UnasDate

type UnasDate time.Time

UnasDate YYYY.MM.DD Date format

func (UnasDate) MarshalXML

func (date UnasDate) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*UnasDate) ToTime

func (date *UnasDate) ToTime() *time.Time

func (*UnasDate) UnmarshalXML

func (date *UnasDate) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

type UnasObject

type UnasObject struct {
	Login login
}

func AuthwithAPIKey

func AuthwithAPIKey(apikey string) (*UnasObject, error)

AuthwithAPIKey Authenticating using a API key. https://unas.hu/tudastar/api/authorization#api-kulcs-alapu-azonositas

func AuthwithPass

func AuthwithPass(a Auth) (*UnasObject, error)

AuthwithPass Authenticating using a User:Pass combo. https://unas.hu/tudastar/api/authorization#felhasznalonev-alapu-azonositas

func (UnasObject) GetNewsletter

func (uo UnasObject) GetNewsletter(params *GetNewsletterParams) ([]*NewsletterSubscriber, error)

GetNewsletter Queries newsletter subscribers of the webshop https://unas.hu/tudastar/api/newsletter#getnewsletter-funkcio

func (*UnasObject) GetProduct

func (uo *UnasObject) GetProduct(p *GetProductRequestParams) ([]*Product, error)

func (UnasObject) GetProductDB

func (uo UnasObject) GetProductDB(params *GetProductDBParameters) (*url.URL, error)

Returns an url where all of the products can be downloaded in a .csv file, the link expires after 1 hour more info at: https://unas.hu/tudastar/api/product#getproductdb-funkcio

func (UnasObject) SetNewsletter

func (uo UnasObject) SetNewsletter(subscribers []*SetNewsletterSubscriberParams) ([]*SetNewsletterSubscriberStatus, error)

SetNewsletter Add/Modify/Delete data of newsletter subscribers https://unas.hu/tudastar/api/newsletter#setnewsletter-funkcio

func (UnasObject) SetProduct

func (uo UnasObject) SetProduct(products []*Product) ([]*productStatus, error)

func (UnasObject) SetProductDB

func (uo UnasObject) SetProductDB(params *SetProductDBParams) (*SetProductDBResponse, error)

Importing a csv? from an url into the webshop database, more info at: https://unas.hu/tudastar/api/product#setproductdb-funkcio

type UnasTimeDate

type UnasTimeDate time.Time

UnasTimeDate UnasDate YYYY.MM.DD HH:MM:SS TimeDate format

func (UnasTimeDate) MarshalXML

func (timedate UnasTimeDate) MarshalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*UnasTimeDate) ToTime

func (timedate *UnasTimeDate) ToTime() *time.Time

func (*UnasTimeDate) UnmarshalXML

func (timedate *UnasTimeDate) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

type UnasTimeStamp

type UnasTimeStamp time.Time

UnasTimeStamp Unix timestamp format

func (UnasTimeStamp) MarhsalXML

func (timestamp UnasTimeStamp) MarhsalXML(e *xml.Encoder, start xml.StartElement) error

func (*UnasTimeStamp) ToTime

func (timestamp *UnasTimeStamp) ToTime() *time.Time

func (*UnasTimeStamp) UnmarshalXML

func (timestamp *UnasTimeStamp) UnmarshalXML(d *xml.Decoder, start xml.StartElement) error

Jump to

Keyboard shortcuts

? : This menu
/ : Search site
f or F : Jump to
t or T : Toggle theme light dark auto
y or Y : Canonical URL